Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí mazlíček

Zadání:

Domácí mazlíček

Kromě rostlin si člověk v domácnosti vytváří dojem přírody i tím, že chová domácí zvířata, která mu sice nedávají hospodářský užitek, ale přinášejí mu svou existencí třeba radost. Vyberte si jedno libovolné zvíře, které máte buď doma, ve škole, u babičky, v kroužku, u sousedů, kdekoliv. Může se jednat o psa, kočku, andulku, křečka, morče, nějaký druh akvarijní rybičky, želvu, oblovku, nebo opravdu cokoliv jiného. Nejsou vhodní hadi a jiná zvířata, která se krmí jednou za delší čas, ale taková, která krmíte denně.

a) Budete provádět pozorování jeho chování během dne, tedy 24 hodin. Jak se nazývá vědní obor, který studuje chování živočichů a jak se nazývá výstup z pozorování chování, tedy časový zápis různých forem chování zvířete?

b) Sestavte záznam chování vašeho druhu zvířete. Pozorování provádějte u jednoho konkrétního jedince (tedy z hejna rybiček si vyberte jen jednu) a pozorujte jeho činnost od 6 hodin ráno vždy každé 2 hodiny až do půlnoci, 24 hodin. Do tabulky zapište, které všechny činnosti vždy po dobu 10 minut pozorování dělá (zaznamenávejte všechny detaily činností). Pozorování je vhodné dělat o víkendu, může být rozděleno do více dnů (třeba od 6 do 14 budete pozorovat jeden den, od 16 do 24 hodin jiný den, s pozorováním vám můžou pomoct rodiče, nebo někdo další.

c) Vyhledejte, co to je tzv. komfortní chování a uveďte 3 typy takovéhoto chování u vašeho pozorovaného mazlíčka.

d) Vyhledejte, co vámi pozorovaný živočišný druh žere ve volné přírodě (u divoce žijící formy) a čím ho krmíte vy.

Vytvořte experiment, který ověří, jaký typ potravy zvíře preferuje. Vyberte 5 druhů potravy (označte čísly 1-5), kterou zvíře krmíte, nebo kterou může být krmeno. Vždy předkládejte zvířeti vedle sebe 2 druhy potravy a zaznamenejte, kterou potravu začne konzumovat jako první. Do tabulky zapište vždy vítěznou potravinu a takto vyzkoušejte každou potravinu s každou. Vyhodnoťte, která potravina je nejoblíbenější a zkuste vymyslet proč a jestli je vhodná jako hlavní krmivo. Zvíře u jedné z těchto zkoušek opět zdokumentujte fotografií.

Odpovědi:

Domácí mazlíček

a)

vědní obor

zápis chování zvířete

Je to etologie.

Etologie je vědní obor v rámci zoologie, který se zabývá studiem chování živočichů, rozeznáváním jeho vrozených a naučených složek, ontogenetického i fylogenetického vývoje vzorců chování a významu určitých vzorců chování pro přežívání daného druhu.

(wikipedie)

Je to etogram.

 

Etogram je seznam elementů chování, která lze pozorovat, je to část celého repertoáru chování zvířat. Etogram popisuje vzhled chování, prostorové vztahy a jejich změny přechody vymezených jednotek.

 

Popisuje dva typy elementů chování:

- akce - krátkodobé (např. kousnutí, poskok), jejich frekvenci lze měřit za jednotku času, mohou se opakovat během doby pozorování, mohou vytvářet shluky nebo epizody jednotlivých akcí oddělených přestávkami (např. zobání kuřat),

- stavy - trvají déle (např. sezení, ležení), lze měřit jejich trvání a celkové trvání během doby pozorování.

(https://cit.vfu.cz/oz/Oz/etogram.htm)

b)

K pozorování jsem si vybral jednoho z našich dvou papoušků. Je to agapornis růžovohrdlý. Chováme v kleci společně dva kusy, pravděpodobně jsou to oba samci (tento druh nemá pohlavní dimorfismus). Pozorovaný kus je dominantnější z našich dvou a jmenuje se ZELENEJ. Papoušci žijí v kleci u okna, přesto jim teď v zimě trochu svítíme, a to od 7,00 do 8,30 a od 18,00 do 22,30.

čas

Chování

6.00

Je tma, papoušek celou dobu spí, sedí na bidýlku.

8.00

Papoušek se krmí, žere zrní. Papoušci se krmí navzájem. Papoušek leze po stěnách klece, skáče z bidýlka na bidýlko.

10.00

Papoušek se vykoupal. (v 9,55 jsem vyměnil vodu za čerstvou) Potom sedí na bidýlku a mává křídly, po koupeli si upravuje peří. Při koupání vesele křičí.

12.00

Papoušek celou dobu spí na bidýlku.

14.00

Papoušek žere zrní. Potom se houpe na houpačce. Upravuje si peří.

16.00

Papoušek žere ovoce – mandarinku a jablko (ty jsem předložil v 15,30). Potom si brousí zobák o sépiovou kost. Mezi jídlem vydává veselé zvuky.

18.00

Papoušek se krmí, žere zrní. Papoušci se opět krmí navzájem. Potom si navzájem čistí peří. Vydávají při tom tiché „kvokavé“ zvuky.

20.00

Papoušek sedí na bidýlku a tváří se, že sleduje televizi. Na zvuky z televizoru (pořad Když hvězdy tančí) reaguje hlasitým pokřikem.

22.00

Papoušek pospává na bidýlku. Na puštěnou televizi již nereaguje.

24.00

Je tma, papoušek celou dobu spí, sedí na bidýlku.

c)

komfortní chování: chování, které souvisí s péčí – hygiena, koupání (další druhy chování jsou: chování obranné (útěk, obrana) a chování rozmnožovací (námluvy, zásnubní lety)).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Etologie

chování komfortní: 3 příklady:         

1) koupání v čerstvé vodě

2) probírání si a čištění peří

3) drbání zobáku o sépiovou kost

d)

preference potravin

Ve volné přírodě agapornisové žerou převážně semínka z bobulí. Když je hojná úroda, shromažďují se do hejn až o stovkách kusů, pak ničí úrodu krmných plodin, například prosa.

My je krmíme směsí zrní (pro střední či velké papoušky), ovocem a zeleninou.

 

1

2

3

4

5

1 mandarinka

x

vítěz

vítěz

vítěz

vítěz

2 jablko

x

x

prohra

prohra

vítěz

3 ořech

x

x

x

vítěz

vítěz

4 paprika

x

x

x

x

vítěz

5 okurka

x

x

x

x

x

Popis potravin (jde o samé potraviny, o kterých jsem předem věděl, že je naši papoušci běžně žerou a mají je rádi):

1          mandarinka, 1 segment, naříznutý, aby vytékala šťáva

2          jablko, 1/16, bez jádřince, se slupkou

3          vlašský ořech, ½, včetně skořápky

4          paprika červená, jen jádřinec

5          okurka salátová, špalíček cca 5 cm dlouhý, včetně slupky

nejoblíbenější potravina: mandarinka

celá škála oblíbenosti: mandarinka-vlašský ořech-paprika-jablko-okurka

možné zdůvodnění oblíbenosti: mandarinka je sladká, navíc jsme ji přes léto nepodávali, takže byla svým způsobem znovuobjevená jako chutná

vhodnost jako hlavní typ potravy: mandarinka není vhodná jako hlavní typ potravy, protože hlavní potravou agapornisů (a to i ve volné přírodě) jsou semínka, ovoce je jen doplňkové.

fotodokumentace:

p1160459.jpg

Papoušek dává přednost mandarince před jablkem.